Thông tin về đăng ký dự thi ĐGNL học sinh THPT của ĐHQGHN

Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1, đợt 2, đợt 3 từ ngày 01/4 đến 24/04/2021. Số chỗ phục vụ cho 03 đợt thi đầu tiên là 6.000 thí sinh. Tính đến 17 giờ 00 ngày 02/4/2021, số thí sinh đăng ký dự thi cụ thể như sau:

1. Đợt 1 thi ngày 08-09/5/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh tham gia đăng ký là: 2.000

2. Đợt 2 thi ngày 15-16/5/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh tham gia đăng ký là: 1.732

3. Đợt 3 thi ngày 05-06/6/2021:

Số chỗ phục vụ: 2.000 thí sinh

Số thí sinh tham gia đăng ký là: 1.351

Thí sinh tham gia đăng ký phải hoàn thành việc nộp phí đăng ký thi mới đủ điều kiện trong danh sách dự thi chính thức. Các đợt thi tiếp theo sẽ được mở nhận đăng ký từ 17/05 đến 04/06/2021 tiếp tục phục vụ 6.000 thí sinh dự thi.

Đợt 4, đợt 5, đợt 6 sẽ được tổ chức vào: 12-13/6, 10-11/7 và 24-25/7.

Thí sinh đã đăng ký sẽ nhận được thông báo về số báo danh, phòng thi trước 02 ngày dự thi qua email hoặc tra cứu tại cổng thông tin khảo thí trước ngày thi.

VNU-CET