Thông báo về cổng đăng ký thi ĐGNL học sinh THPT năm 2021

Thông báo về cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực ngày 01/4/2021

Hiện tại, cổng thông tin www.khaothi.vnu.edu.vn mở lại phục vụ đăng ký dự thi. Để giảm thiểu thời gian truy cập, thí sinh đọc ký Hướng dẫn trước thực hiện các thao tác đăng ký. Cổng khảo thí mở từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/7/2021.

Trung tâm Khảo thí trân trọng thông báo .