LỜI GIẢI ĐỀ THAM KHẢO THPT 2020 - MÔN TOÁN

Đề thi có 5 câu thuộc chương trình lớp 11 (trong đó có 1 câu tổ hợp, 1 câu về cấp số, 1 câu về xác suất, 1 câu về tính góc, 1 câu tính khoảng cách), còn lại thuộc chương trình lớp 12. Phần lớp 12 theo đúng tinh thần giảm tải của Bộ GD-ĐT. Đề có khoảng 80% câu ở mức độ nhận biết, thông hiểu; 10% ở mức độ vận dụng, 10% ở mức độ vận dụng cao.