Học bổng hỗ trợ cho nghiên cứu sinh và các thực tập sau tiến sỹ - bước đột phá tiên phong của ĐHQGHN

Ngày 19/11/2021, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân đã ký Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ban hành Quy định về việc hỗ trợ học bổng cho các nghiên cứu sinh và các thực tập sinh sau tiến sỹ ở ĐHQGHN, Cổng thông tin điện tử ĐHQGHN đã trao đổi với GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng Ban Đào tạo về quyết định quan trọng này:

Thông báo Chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ khảo thí

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động đào tạo, giảng dạy nói chung cũng như hoạt động kiểm tra đánh giá nói riêng của giảng viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục đào tạo...

ĐHQGHN bắt đầu kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2021 theo hình thức trực tuyến

Ngày 23/10/2021, ĐHQGHN đã bắt đầu tổ chức kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2021. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 là 1.897, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2020; số lượng nghiên cứu sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 là 136 thí sinh.

Kỹ thuật kiểm tra đánh giá hiện đại

Với khai thác và ứng dụng triệt để thành tựu khoa học công nghệ, Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN đã phát triển thích ứng và tổ chức thành công kỳ thi ĐGNL học sinh trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-10 kéo dài. Nhờ quá trình số hóa và tối ưu mọi công đoạn, Trung tâm Khảo thí đã thực hiện kỳ thi an toàn, đảm bảo công tác phòng dịch.